Liên Hệ

RUBY LỤC YÊN

CỬA HÀNG CHUYÊN MUA BÁN - CHẾ TÁC

CÁC LOẠI ĐÁ QUÝ 100% TỰ NHIÊN TẠI "VÙNG ĐẤT NGỌC" CỦA VIỆT NAM

Mobile: 0985 110 998

Địa chỉ: Km 9 - Tổ 2 TT Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái

Website: www.rubylucyen.vn

Email: rubylucyen@gmail.com