CHUYỆN KỲ DIỆU VỀ ĐÁ RUBY

Viên kim cương tuyệt hảo nặng 3 cara trị giá khoảng 10 cây vàng thì viên đá đỏ rubi tuyệt hảo có cùng trọng lượng phải có giá khoảng 100 cây vàng.  

Danh mục: Tin tức.